RGR_450x-e1518974463998-skov.jpg

Info fra Skoven

Frederiksdal Skovdistrikt forynger skoven

Et større areal med 70 gammel rødgran skoves i februar måned for at give plads til ny skov. Tømmeret sælges blandt andet til danske savværker, hvor det flotte træ omdannes til spær og lægter i husbyggeri. Resten af træet bliver blandt andet til papir. Indtægten fra salget af træ skal bruges til at vedligeholde de historiske bygninger ved Frederiksdal Slot.

Det ser voldsomt ud, når et så stort areal ændres. Men for det første er hele stykket hugstmodent, og for det andet så er rødgran meget følsomt overfor stærk vind. Er der først hul i den homogene bevoksning, så vil der komme en flade som vinden kan trykke på, og så vil resten af rødgrantræerne vælte eller knække.

Arealet bliver gentilplantet i foråret 2019. Ved gentilplantningen anvender vi arter som på sigt vil kunne forynge sig selv. Det drejer sig om douglasgran og kæmpegran. Dog vil en del af arealet blive tilplantet med nordmannsgran, så man også fremtidigt kan købe sit juletræ ved Frederiksdal Slot.